PRO România este un proiect politic nou care îi implică și îi reprezintă pe toți cei care cred în România – în potențialul său uman și natural.

PRO România își propune să fie un laborator politic în care oameni competenți construiesc și aplică proiecte concrete pentru DEZVOLTAREA țării. PRO România va susține master planuri generale în fiecare domeniu de activitate.

Viziune | PRO București

Obiective

 • 30 de creşe şi grădiniţe construite din fonduri europene nerambursabile;
 • 1.000 de apartamente sociale construite cu finanţare de la Banca Europeană de Investiţii pentru persoanele cu venituri reduse;
 • 20 de parcări subterane finanţate în regim de Parteneriat Public Privat pentru care cofinanţarea Consiliului Local să fie de 25%;

Obiective

 • Crearea unei aplicaţii pentru transparentizarea și monitorizarea trasabilităţii activității poliției locale şi a autorităților de control din subordinea primăriei;
 • Autentificarea electronică a cetățenilor în raport cu autoritatea publică pentru utilizarea serviciilor online;
 • Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – atragere de fonduri europene;
 • Crearea unei aplicaţii informatice prin intermediul căreia șoferii să poată vedea, în timp real, disponibilitatea locurilor de parcare libere;
 • Înfiinţarea centrelor de specialitate pentru identificarea timpurie a vocației copiilor

Obiective

Îmbunătățirea calității vieții pentru părinți și copii

 • Locuri de joacă adaptate pentru diferite grupe de vârstă.
 • Infrastructură adaptată pentru cărucioare.
 • Creșterea  suprafețelor spațiilor verzi în întreg sectorul 3.

Siguranța cetățenilor pe primul loc

 • Spații publice mai sigure prin extinderea monitorizării video în întreg sectorul 3.
 • Activarea unui program de răspuns rapid în cazurile de violență domestică
 • Unități de învățământ și parcuri mai sigure prin înmulțirea patrulelor Poliției Locale Sector 3

Încurajarea investițiilor și crearea de locuri de muncă

 • Implementarea unui pachet de măsuri de impozitare prietenoase cu antreprenorii locali
 • Crearea de locuri de muncă noi prin reîmprospătarea mediului de afaceri local
 • Platforme digitale de conectare a cererii și ofertei de muncă

 Transparență  în cheltuirea bugetului public local 

 • Introducerea bugetării participative ca modalitate de a sprijini proiectele propuse de cetățeni
 • Transparentizarea tuturor procedurilor de achiziție publică și comunicarea în timp real către cetățeni
 • Construirea unui buget realist de venituri și cheltuieli având în vedere principiul cheltuirii eficiente a banilor publici.

Obiective

 • Anveloparea tuturor locuinţelor din sector;
 • Dezvoltarea inteligentă a sectorului, bazată pe educaţie, servicii sociale, investiţii durabile şi mediu nepoluat;
 • Investiţii în spitale publice, nu privatizarea lor!

Obiective

 • investiţii în infrastructură, în special pentru crearea de parcări, reabilitarea străzilor şi construirea de noi locuri de joacă;
 • construirea unui spital de oncologie şi a unui liceu professional cu cămin şi cantină;
 • îmbunătăţirea serviciilor de salubritate, reciclare şi cogenerare;
 • atragerea de fonduri europene pentru anveloparea blocurilor şi modernizarea creşelor, grădiniţelor şi centrelor sociale din sector;
 • implementarea de linii de transport destinate elevilor, pentru a contribui la decongestionarea traficului şi promovarea educaţiei

Obiective

 • Străzi și spații publice libere, curate și sigure

În sectorul 6, atât bulevardele, cât și străzile secundare sunt aglomerate până la refuz de autovehiculele locuitorilor și ale vizitatorilor. Trotuarele sunt, în anumite zone, imposibil de parcurs de către pietoni, fiind blocate în totalitate. Suplimentar față de mașini, Primăria a înțeles să ocupe zonele pietonale cu bolarzi și rânduri de borduri, în unele zone limitând la minim accesul pietonal și făcând imposibil accesul pentru persoanele cu dizabilități sau pentru părinții cu copii mici, în cărucior.

Pro România Sector 6 își propune decongestionarea căilor de acces pietonal prin amenajarea corespunzătoare a locurilor de parcare deja existente – asfaltarea și marcarea acestora, amenajarea de parcări prietenoase cu mediul pe spațiile dintre blocuri, precum și încheierea de parteneriate cu centrele comerciale din sector, în vederea utilizării temporare a parcărilor acestora.

De asemenea, ne propunem amenajarea de piste de biciclete și a altor mijloace de transport simiare, pentru încurajarea utilizării transportului individual alternativ și ecologic.

Multe spații libere din sectorul nostru sunt acum adevărate gropi de gunoi, unde se acumulează deșeuri menajere și provenite din construcții, în lipsa oricărui interes al administrației publice actuale de a eficientiza activitatea locurilor de colectare a deșeurilor și în lipsa coșurilor de gunoi stradale, pe suprafețe întinse. Ne propunem remedierea acestor probleme prin amenajarea și întreținerea unor zone în care locuitorii își pot depozita deșeurile de mari dimensiuni, pentru a încuraja reciclarea și reutilizarea responsabilă a gunoiului. De asemenea, este necesară amplasarea de coșuri de gunoi stradale, pe măsura nevoilor populației.

Siguranța străzilor reprezintă un deziderat pe care nu îl putem ignora, în condițiile în care criminalitatea este una ridicată, în mai multe zone din sector. Persoanele fizice și cele juridice trebuie să fie protejate de infracțiuni care atentează la viața, integritatea sau patrimoniul acestora. Susținem amplasarea de camere de supraveghere stradale în zonele cu potențial criminogen și în zonele aglomerate din sector, precum și eficientizarea colaborării dintre Poliția Locală și cea Națională, în vederea supravegherii spațiilor publice și a creării unui climat de siguranță, pentru cetățeni.

 • Educație la standarde europene, în toate zonele sectorului

Existența a 27 de școli generale și 2 speciale în sectorul 6 s-a dovedit a fi insuficientă pentru nevoile familiilor care au copii și care își doresc ca aceștia să urmeze o formă de învățământ aproape de casă.

”Soluția” găsită de autoritățile locale a fost aceea a organizării de clase în containere, aspect de neacceptat într-o capitală de țară europeană. Școlile sunt suprapopulate, ceea ce duce la îngreunarea condițiilor în care se desfășoară orele, surmenarea cadrelor didactice și, implicit, scăderea calității actului de învățământ.

Cu privire la repartizarea unităților de învățământ școlare și preșcolare, constatăm că aceasta este una inegală, iar în anumite zone, cum ar fi Prelungirea Ghencea, aceste instituții publice lipsesc cu desăvârșire.

Ne propunem modernizarea instituțiilor de învățământ, prin creșterea numărului de spații dedicate procesului de învățare, precum și înființarea de unități de învățământ noi, acolo unde nevoile comunității o impun.

Cu privire la activitățile extrașcolare, Pro România sector 6 constată că, la o populație a sectorului de 367.000 de locuitori, există doar 2 cluburi dedicate copiilor, unde aceștia își pot cultiva abilitățile, pasiunile și preocupările necesare pentru o creștere și o dezvoltare corespunzatoare.

Mai mult decât atât, terenurile și sălile de sport existente în incinta școlilor nu sunt utilizate după destinație, nefiind încurajat interesul pentru mișcare și sport al elevilor. Ne propunem creșterea numărului de cluburi pentru copii și organizarea de programe de promovare a sportului în rândul elevilor, după modelul țărilor în care sportul școlar a devenit unul de tradiție pentru învățământul local și o pepinieră pentru competițiile de mare anvergură, cunoscute fiind beneficiile sportului pentru sănătatea copiilor noștri.

 • Locuințe pentru tineri și locuințe sociale

Având cel mai mare număr de studenți și campusuri universitare din București, sectorul 6 reprezintă una din principalele alegeri pentru tinerii din alte localități, care, după terminarea studiilor, își găsesc un loc de muncă și doresc să se stabilească în sector sau, după caz, locuiesc cu părinții și își înființează familia proprie.

Din nefericire, sunt foarte des întâlnite cazurile în care tinerii locuiesc împreună cu părinții până la vârste înaintate, nivelul veniturilor acestora nepermițându-le achiziționarea unei locuințe, din primii ani de carieră profesională.

Pro România sector 6 propune edificarea de locuințe pentru tineri, care să fie date spre închiriere acestora, cu prețuri decente, încurajând astfel întemeierea unei familii, independența socială și financiară a acestora, cu criterii transparete de selecționare a beneficiarilor. Extinderea fondului locativ se poate realiza prin atragerea de resurse financiare europene, nerambursabile și reprezintă o prioritate pentru soluționarea problemelor tinerilor.

În ceea ce privește locuințele sociale, apreciem că se impune creșterea numărului acestora, precum și simplificarea modalității de acordare a dreptului de folosință. Locuințele sociale trebuie să deservească nu doar persoane cu venituri reduse, ci și categorii vulnerabile, precum victimele violenței domestice sau persoanele cu dizabilități, iar modalitatea de atribuire a acestora să fie transparentă și facilă.